Kontakt


Świat i Polacy
swiatipolacy.com @ gmail.com

Serdecznie Pozdrawiamy

Zespół Świat i Polacy

Dokładamy wszelkich starań, aby podane informacje były rzetelne oraz aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za dokładność i aktualność informacji udostępnianych na naszej stronie. W razie wątpliwości należy zapoznać się z najnowszymi informacjami na stronach internetowych odpowiednich ministerstw i instytucji.


Dokładamy wszelkich starań, aby treści przestawione w serwisie były interesujące i posiadały unikalną i wysokiej jakości formę.

Prosimy o nie kopiowanie i nie rozpowszechnianie bez zgody i wiedzy właściciela serwisu artykułów w nim zawartych.

Pragniemy poinformować, że wszystkie artykuły i materiały zawarte w witrynie www.swiatipolacy.com oraz www.swiatipolacy.pl są chronione prawami autorskimi i podlegają obowiązującej ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych o treści:

„Rozdział 14, Odpowiedzialność karna; Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Art. 115. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. […]”

"[...]Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Zaznaczamy, że w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, ochroną objęta jest wyłącznie forma przekazu treści, a nie wiadomości w niej zawarte (odkrycia, fakty historyczne, osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki itp.).

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących powstać w związku z użytkowaniem tej strony, jest sąd właściwy dla siedziby firmy.


Będziemy dokładać wszelkich starań aby dane i informację zawarte i dotyczące serwisu były zawsze systematycznie aktualizowane .


Pozdrawiamy

Zespół Świat i Polacy


Kopiowanie bez zgody autora zabronione