Czy wiesz, jakie mniejszości etniczne pomagały tworzyć Polskę?


Czy wiesz, że 1 Rzeczpospolita była państwem nie tylko rozległym, ale i wielonarodowym. Również w okresie przedwojennym na terenach naszego kraju mieszkało bardzo wielu przedstawicieli innych nacji, a także grup etnicznych. Sytuacja polityczna ostatnich kilkudziesięciu lat sprawiła, że staliśmy się dość jednorodnym tworem państwowym. Nadal możemy jednak spotkać przedstawicieli różnych grup etnicznych.

Przedstawimy Wam 4 z nich – Tatarów, Łemków, Romów i Karaimów. Reprezentują oni niezwykle ciekawą kulturę, tradycję, kuchnię i obyczajowość.

Tatarzy

Liczba polskich Tatarów sięga kilku tysięcy, szczególnie w północno-wschodniej części kraju. Autoidentyfikacja tej mniejszości etnicznej jest nietuzinkowa – ponieważ czują się jednocześnie Muzułmanami (ale ich religijność jest odmienna niż w krajach arabskich), Polakami (oddanymi obywatelami tego państwa od kilkuset lat) i Tatarami (ponieważ mają własne pochodzenie, swoją historię i własne obyczaje). Żyją wśród nas od XV wieku, wzbogacając kulturę i przez wieki dowodząc waleczności w obronie kraju.

Karaimi

Karaimi zamieszkiwali głównie tereny litewskich dziś Troków, które podobnie jak Wilno stanowiły dawniej istotny ośrodek kulturowy Rzeczpospolitej. Po II Wojnie część Karaimów przeniosła się do zachodnich, „odzyskanych” ziem, zachowując swoją unikatową, wielopokoleniową kulturę. Wyróżniają się między innymi bardzo smaczną kuchnią. Choć jest ich kilkuset, dbają o zachowywanie tradycji i przechowywanie pamięci o swojej ważnej roli w dawnych dziejach Polski.

Romowie

Romów można spotkać w całej Europie – również w Polsce. Ta charakterystyczna mniejszość etniczna daje się poznać na pierwszy rzut oka, nie tylko ze względu na wygląd. Własny język, odmienne podejście do roli kobiet i dzieci, życie w ramach rodzin i swoistych klanów to tylko część wyróżników grupy, która od setek lat zamieszkuje nasz kraj. Wielu Romów pełni ważną rolę w lokalnych społecznościach – na przykład ze względu na udane przedsięwzięcia biznesowe.

Łemkowie

Łemkowie zamieszkują głównie wybrane obszary województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. To ludność zamieszkująca ten fragment Karpat... od zawsze, dlatego często uznaje się ją również za grupę etnograficzną. Zapewne najbardziej znanym współczesnym Łemkiem jest Igor Herbut – wokalista, kompozytor i lider zespołu muzycznego LemON.


Pozdrawiamy

Świat i Polacy