Ogromna różnorodność gatunków w Polsce


Występowanie różnych gatunków zwierząt na terenie całej Polski ma ścisły związek z tym, w jaki sposób ukształtowany jest teren, klimatem, a także z obecnymi formacjami roślinnymi. Na terytorium całego kraju występuje około kilku dziesięciu tysięcy różnych gatunków zwierząt. Niemniej jednak nie jest to zamknięta liczba, bowiem cały czas trwają badania, przeprowadzane przez naukowców, którzy odkrywają i wyróżniają kolejne gatunki zwierząt.

W naszym kraju najliczniej występują zdecydowanie kręgowce. Zupełnie odwrotnie jest z bezkręgowcami, których jest zdecydowanie mniej. W Polsce występuje ok 600 różnych bezkręgowców, z których ponad 55 % to ptaki. Niemniej jednak większość z nich bywa na terenie kraju w sposób okresowy. Jako drugą co do liczebności gromadę zwierząt w Polsce można wymienić ryby, ponieważ jest ich ponad 100 gatunków. Prawie, że tak samo licznie występują ssaki, gdyż jest ich ponad 90 gatunków. Najmniej liczną gromadą na obszarze całego kraju są gady. Bowiem to zaledwie 9 gatunków. Jeżeli chodzi o płazy, to też nie jest to zbyt liczna grupa, gdyż jest to zaledwie 18 gatunków. Zdecydowanie najliczniej na terenie Rzeczypospolitej występują owady, które można spotkać w każdym zakątku kraju.

Najliczniej różne gatunki zwierząt występują w środowisku leśnym, gdyż jest ono najbardziej typowe dla Naszego kraju. Można tutaj zaliczyć chociażby: jelenie, sarny,dziki i zające. Świat zwierząt w Polsce można określić jako jednorodny że względu na występujące gatunki. Jednakże różnorodne ukształtowanie terenu, który możemy podzielić na wyżyny i niziny sprawia, że na różnych obszarach występują odmienne gatunki zwierząt. Na terenach nizinnych występuje najwięcej zwierząt, ponieważ są one bogate w środowiska leśne, które są obfite nie tylko w pokarm, ale także stanowią doskonałe schronienie. Przykładowo łosie występują najliczniej w dolinie rzeki Biebrzy. Natomiast jelenie, łosie, sarny i dziki pojawiają się bardzo licznie w Puszczy Białowieskiej, gdzie są objęte ochroną o charakterze gatunkowym.Pozdrawiamy

Świat i Polacy