Nie wywołuj wilka z lasu


W czasach słowiańskich wilki traktowane były jako symbol złych mocy, co zakorzeniło się w kulturze i pokutuje do dziś. Obecnie ten drapieżnik w Polsce objęty jest ochroną gatunkową od 1998 roku, ale poszczególne osobniki i watahy stale narażone są na wiele niebezpieczeństw, również pochodzących od człowieka. Jak kształtuje się populacja wilków w Polsce, ich zwyczaje oraz życie niedaleko ludzi?

Populacja wilków w Polsce

Przez setki lat ludzie żyjący na terenach Polski obawiali się wilków i były one bardzo tępione, do tego stopnia, iż w niektórych obszarach niemalże wyginęły. Obecnie liczebność wilków szacowana jest na 1400 do nawet 3000 w całym kraju. Zwierzęta te żyją w grupach liczących od 3 do 8 osobników zwanych watahami, najczęściej pary rodzicielskiej i potomstwa z 2-3 lat. Żywią się upolowanym mięsem, a siedliska zakładają w głębi lasu, zwykle z dala od siedzib ludzkich. Każda wataha żyje na własnym terytorium o wielkości zależnej od ilości występującej na nim zwierzyny.

Spotkanie człowieka z wilkiem

Wilki są zwierzętami drapieżnymi, żywią się zwierzyną leśną, a jeżeli ich terytorium obejmuje również gospodarstwa, może zdarzyć się polowanie także na zwierzęta hodowlane. Ma to miejsce jednak najczęściej w okresie zimowym, gdy inne zwierzęta są ciężko dostępne. Za ewentualną szkodę wyrządzoną przez wilka odpowiada Skarb Państwa. Ataki zdrowych wilków na ludzi są niezwykle rzadkie, na terenie Polski po II Wojnie Światowej do momentu objęcia wilka ochroną nie odnotowano żadnego. Jeżeli spotkamy wilka na swojej drodze, należy zachować spokój, poczekać aż wilk się oddali. Zwierzęta te zwykle boją się ludzi, postrzegają świat zupełnie inaczej niż my.


Subskrybujcie, obserwujcie i bądźcie na bieżąco, niech nic Was nie ominie.


Pozdrawiamy

Świat i Polacy