Policja

Nie daj się zastraszyć, skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Powiedz nie przestępczości!


Numer alarmowy - 112

https://www.interpol.int/ - INTERPOL

https://www.europol.europa.eu/ - EUROPOL

https://www.eurojust.europa.eu/ - AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ


https://frontex.europa.eu/ - EUROPEJSKA AGENCJA STRAŻY GRANICZNEJ I PRZYBRZEŻNEJ

https://www.cba.gov.pl/ - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

https://cbsp.policja.pl/ - CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI

https://policja.pl/ - POLICJANawet anonimowe informowanie o zagrożeniu jest analizowane przez odpowiednie służby.